Музейна информационна система Портфолио

Технологии:
xHTML, CSS, Catalyst, JavaScript, Debian GNU/Linux, Apache2, Iceweasel

Museum е web базиран софтуер предназначен за информационна система с touchscreen от тип “Kiosk“ предназначена за музейни зали. Софтуера е разработен за Регионален исторически музей „Стою Шишков“ — гр. Смолян. Информационната система заедно с реализацията на софтуера може да се види в изложбената зала на музея.

Освен потребителски интерфейс, приложението разполага и с административен панел предназначен за обновяване на съдържанието на системата. Софтуерът поддържа публикуване на теми свързани с исторически значими събития и факти. Темите освен текст съдържат снимков материал, както и видео материали свързани с тях.

Museum е свободен софтуер. Можете да го разпространявате и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) – версия 3 на лиценза или по-късна. Можете да прочетете лиценза във файла COPYING от архива с изходния код на Museum или на уеб страницата на проекта GNU.

Можете да изтеглите Museum_v.1.0.

Дата: 02 / 2009

Предишен проект Следващ проект