Pronto!Drive Портфолио

Технологии:
Perl, HTML, CSS, JavaScript, CGPL

Pronto!Drive е уеб приложение за споделяне на файлове базирано на CommuniGate Pro Server. Потребителите могат да управляват файловете си подобно на DropBox и Google Drive, но с разликата, че те се съхраняват на собствения им хостинг акаунт.

https://github.com/communigate/communigate-cpanel-adaptor Дата: 09 / 2013

Предишен проект